2018-09-08 17:14 #0 av: Göstage

 Sommargästande småfåglar som fladdrat omkring på din tomt i somras kanske svingar sig upp på 4000 meters höjd på sin resa till vinterkvarteren visar ny svensk forskning.

"Småfåglar som flyttar från Skandinavien på hösten – flyger tidvis så högt som 4000 meter upp i luften. För första gången har forskare följt hur högt småfåglar flyger på sin resa från Sverige till övervintringsplatserna i tropiska Afrika. 

Tidigare studier har kunnat mäta flyghöjd för större flyttfåglar. Vad gäller småfåglar har det tills nu handlat om ögonblicksmätningar, inte om kontinuerlig mätning med hjälp av en logg som samlar data under hela migrationen."---

https://www.forskning.se/2018/07/06/sa-hogt-kan-en-liten-flyttfagel-flyga/