2018-04-13 22:21 #0 av: Göstage

I mina yngre år, för sådär ett halvsekel sedan, var jag en aktiv fågelskådare. Sedan har det inte blivit så mycket av den varan, även om jag bibehållit intresset och varit ute en hel del i skog och mark. Men på senare år har omständigheterna gjort att jag åter skådat en del fågel, och då har jag märkt att det är många fler kvinnor som är ornitologer idag. Denna min iakttagelse styrks av siffror från fågelklubbarna.

"Hon (Gigi Sahlstrand)  är initiativtagare till det kvinnliga nätverket Rapphönan som nu har omkring 2 000 följare. Intresset för fågelresor och guidningar bara för kvinnor ökar och aktiviteten är hög på sociala medier. 1970 var 1 procent kvinnor i Sveriges ornitologiska förening. Bara i Stockholmsföreningen är nu 40 procent av medlemmarna kvinnor. Engagemanget har vuxit med konton på sociala medier, och den största ökningen står kvinnorna för."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/intresset-for-fagelskadning-okar-sarskilt-bland-kvinnor

Kul att det inte längre enbart är en grabb- och gubbhobby! Tummen upp