2017-03-02 09:25 #0 av: Carpinus

En quiz där det gäller att förknippa en fågelart med en plats där det är störst chans att få se den. Fåglar kan ju röra på sig en del - till exempel man kan sommartid råka få se vit stork i Tornedalen, men chansen är större på Vombs ängar, och då är det senare alternativet som gäller.

Frågorna är lätta för dig som har skaplig koll på fåglarnas utbredning och är lite bevandrad i geografi i allmänhet och om fågellokaler i synnerhet.