2012-05-21 06:59 #0 av: SannaHolmgren

I gårkväll satt jag ute och lyssnade på göken. (Knotten har börjat bitas, så det är nog få kvällar  överhuvudtaget utomhus framöver.) Jag kan med säkerhet säga att jag hörde göken, 5 st samtidigt, och kanske var det fler som gapade.

Det är nog rekord antal som jag hört samtidigt någon gång.

Vi bor ganska högt, så vi hör långt från alla väderstreck, det underlättar när man ska höra fåglarna.