2011-02-12 14:57 #0 av: OlleA

Jag fick ett mail från Erold Coleman (ornitolog och polis) med uppmaning att sprida till så många som möjligt:

"För kännedom kan jag meddela att äggsamlandet äger aktualitet igen. Enligt Rikskriminalen bör vi hålla ett öga på våra stuphäckande fågelarter i Västra Götaland, främst då sannolikt pilgrimsfalken. Helikopter lär tydligen användas. Två stora utredningar pågår för tillfället och annat verkar vara förestående. Du får gärna sprida detta faktum, d.v.s. att fågelintresserade bör vara extra vaksamma på bilar och personer, som ses på ställen där de väcker misstänksamhet. Ofta upptäcks ju dessa brott av vaksamma privatpersoner. Det stora problemet är svårigheten att spana och organisera sig mot brottstypen. Trodde för något år sedan att verksamheten var tynande, men ack vad jag bedrog mig.

Erold"