2010-03-31 18:03 #0 av: NaimaG

Vad är egentligen skillnaden mellan Ornitolog, Fågelskådare och Skådare? Och vilken är du?

 

birds_k.jpg


Ornitologi är ett område inom Zoologi som omfattar vetenskapen och studier av fåglar. Många amatörer ägnar sig åt fältstudier på ett vetenskapligt plan. Dessa studier kan senare komma att användas för fortsatt forskning. Termen ornitologi är ett brett område men som omfattar på ett eller annat sätt studien av fåglar. 


Termen Ornitologi brukar delas in i tre huvudgrupper, Ornitologer, Fågelskådare och Skådare. De som yrkesmässigt ringmärker och studerar fåglar kallas Ornitologer, de som har det som fritidsintresse kallas fågelskådare och de som är ute efter ett mer tävlingsinriktet resultat kallas skådare eller kryssare. Samtliga termer domineras av män.

Källa: Wikipedia

Vilket är du?